TH / EN
 
ความประทับใจของเจ้าของบ้าน ย่อมเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับหลากหลายอารมณ์ หลากหลายความรู้สึกของเจ้าของบ้าน
ที่มีต่อโฟร์พัฒนา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เรื่มต้นติต่อ จนกระทั้งส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นความประทับใจที่เราก็พึงพอใจเป็น
อย่างมาก คนต้องบอกเล่าให้ทราบต่อๆ กันไป เพื่อให้คุณได้มีความสุขกับเรา.....เพราะนี่ คือ ความภาคภูมิใจในการทำงานของเรา
คุณน้ำทิพย์ สินสุขเพิ่มพูน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงาน ก.ล.ต.
แบบพิเศษ
"พนักงานขายเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ พิถีพิถันในงาน ใส่ใจความต้องการของลูกค้า เสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ที่ถูกที่ควร
โฟร์แมนมีความคล่องตัว วางแผนงานดี งานฉาบ งานปูกระเบื้อง ช่างมีฝีมือดีมาก ได้ผลงานที่พอใจและมีคุณภาพ ”
พันโทหญิงอุบล พงษ์ศิริ
หัวหน้าศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลกรุงไทย
“ มีการทำงานเป็นทีม การประสานงานดี สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา หัวหน้าช่าง และโฟร์แมน ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆที่เราไม่
มีความรู้ และสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบได้ตามความพึงพอใจของลูกค้า เป็นการทำงานที่มีมาตรฐานสูง คุ้มค่าเมื่อสร้างบ้าน
กับโฟร์พัฒนา ”
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน