ความประทับใจของเจ้าของบ้าน ย่อมเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับหลากหลายอารมณ์ หลากหลายความรู้สึกของ
       เจ้าของบ้านที่มีต่อโฟร์พัฒนา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เรื่มต้นติต่อ จนกระทั้งส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นความประทับใจ
       ที่เราก็พึงพอใจเป็นอย่างมาก คนต้องบอกเล่าให้ทราบต่อๆ กันไป เพื่อให้คุณได้มีความสุขกับเรา.....เพราะนี่ คือ ความ
       ภาคภูมิใจในการทำงานของเรา

 

 

 

 
คุณน้ำทิพย์ สินสุขเพิ่มพูน
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงาน ก.ล.ต.
" พนักงานขายเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ พิถีพิถันในงาน ใส่ใจความต้องการของลูกค้า
  เสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ที่ถูกที่ควรโฟร์แมนมีความคล่องตัว วางแผนงานดี 
  งานฉาบ งานปูกระเบื้อง ช่างมีฝีมือดีมาก ได้ผลงานที่พอใจและมีคุณภาพ ”
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789