TH / EN
 
ความประทับใจของเจ้าของบ้าน ย่อมเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับหลากหลายอารมณ์ หลากหลายความรู้สึกของเจ้าของบ้าน
ที่มีต่อโฟร์พัฒนา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เรื่มต้นติต่อ จนกระทั้งส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นความประทับใจที่เราก็พึงพอใจเป็น
อย่างมาก คนต้องบอกเล่าให้ทราบต่อๆ กันไป เพื่อให้คุณได้มีความสุขกับเรา.....เพราะนี่ คือ ความภาคภูมิใจในการทำงานของเรา
คุณอภิชาต ธนพฤฒิบดี

งานไม้เป็นงานที่ละเอียดและเป็นงานที่ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือเยี่ยม โดยเฉพาะการติดตั้งบันได บานประตู หน้าต่าง และปูปาร์เก้ ซึ่งโฟร์พัฒนาทำให้ไม่ผิดหวัง

คุณอรยา - คุณสุดาวดี 
จินารัตยเวช

สร้างบ้านได้ดี มีความซื่อสัตย์กับลูกค้าทำให้ลูกค้าไว้วางใจ และได้ความรู้ความคิดเห็นกับลูกค้าจนกระทั่งลูกค้าเข้าใจ และตัดสินใจเลือกด้วยความมั่นใจ

คุณอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
โฟร์พัฒนา ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง
น.พ.สุพพัฒน์ ภักษา
​“   ความเป็นโฟร์พัฒนา คือ ความรับผิดชอบ คุณภาพงาน และความเป็นมืออาชีพ สิ่งเหล่านี้ทำให้โฟร์พัฒนาเป็นแบรนด์ที่เข็มแข็ง   
คุณอภิรักษ์ เลิศรักษ์

ฝ่ายขายคุยง่าย ทำงานรวดเร็วตามที่ต้องการ ไม่มีปัญหาในการลดสเปคหรือได้วัสดุก่อสร้างที่ต่ำลง บ้านเสร็จก่อนกำหนดเวลา

คุณอังคณา วรินทร์ปราโมทย์

สร้างบ้านกับโฟร์พัฒนา ยังไงก็ไม่ทิ้งงาน 

คุณอุดม-คุณทัศนีย์  เจริญพงศ์
เราใช้เวลาในการเลือกหาบ้านหลังใหม่นานมาก  แต่ในที่สุดตัดสินใจเลือกโฟร์พัฒนา เพราะถูกใจแบบบ้าน ยิ่งได้เข้าไปดูผลงานของบ้านที่กำลังปลูกสร้าง ฝีมือละเอียด ทำงานเรียบร้อย  จึงมั่นใจ  บริษัทฯ เปิดกว้างในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีเหตุผล และที่สำคัญ การให้บริการหลังการขาย ในที่สุดเราก็ได้บ้านที่สวยสมใจ คุณภาพดีอย่างที่คาดหวัง

คุณธเนศ ตงศิริ
ผู้อำนวยการ บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด
FP-4Y
“ แบบก่อสร้างมั่นคงแข็งแรง วัสดุตรงตามแบบที่ระบุ สถาปนิก วิศวกรมีความรับผิดชอบ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
ติดตามงานสม่ำเสมอ ”
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน