TH / EN
 
ความประทับใจของเจ้าของบ้าน ย่อมเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับหลากหลายอารมณ์ หลากหลายความรู้สึกของเจ้าของบ้าน
ที่มีต่อโฟร์พัฒนา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เรื่มต้นติต่อ จนกระทั้งส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นความประทับใจที่เราก็พึงพอใจเป็น
อย่างมาก คนต้องบอกเล่าให้ทราบต่อๆ กันไป เพื่อให้คุณได้มีความสุขกับเรา.....เพราะนี่ คือ ความภาคภูมิใจในการทำงานของเรา
คุณสุคนธ์ ลิ่มศิลา

เจ้าหน้าที่เป็นกันเองกับลูกค้า โดยเฉพาะการให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ การเลือกสี และทุกๆอย่าง จนบ้านสร้างเสร็จ สำเร็จได้ออกมาดีมาก

คุณสุพจน์ อนุรักษ์เลขา
โฟร์พัฒนา ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง
คุณเสริมศักดิ์ คำพิทูล

เป็นการทำงานที่มีมาตรฐานสูงจริงๆ

คุณอดิเรก อดิเรกสาร

เห็นแบบบ้าน 3 ชั้นของโฟร์พัฒนาหลังนี้แล้วชอบเลย ถึงแม้ว่าจะต้องดัดแปลงเพิ่มเติมตามความต้องการของสมาชิกในครอบครัวบ้าง แต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะมีสถาปนิกคอยให้คำแนะนำ การก่อสร้างเท่าที่อยู่มาก็มั่นคงแข็งแรงดี ผมติดใจที่บันไดมาก ใช้ไม้สวย ติดตั้งดีจริงๆ  

คุณสุทธิรักษ์ เสียงสกุลไทย

แบบบ้านใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน และได้รับการต้อนรับที่ดีทุกครั้ง

คุณสุวัฒน์ เสรีพงษ์

คุณภาพของโครงสร้างที่เชื่อมั่นได้ นั่นคือสิ่งที่เป็นประกันให้กับบริษัทซึ่งลูกค้าทุกคนต้องการ

ดร.เสาวณีย์ สิชฌวัฒน์
การใช้วัสดุมีคุณภาพ มีความยืดหยุ่นในเรื่องระยะเวลา ทำให้เจ้าของบ้านวางแผนงานได้ คนงานก่อสร้างอัธยาศัยดี และทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อโฟร์พัฒนาอย่างมาก ทำให้เรารู้สึกชื่นชมบริษัทฯไปด้วย
คุณอนงค์ บัวขำ

ประทับใจฝ่ายขาย ที่ช่วยเลือกแบบบ้านได้ตรงตามการใช้ชีวิตประจำวันจริงๆ โฟร์แมนให้การดูแลระหว่างการก่อสร้างบ้านอย่างดีมาตลอด ประทับใจและมั่นใจที่เลือกโฟร์พัฒนา

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน