TH / EN
 
ความประทับใจของเจ้าของบ้าน ย่อมเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับหลากหลายอารมณ์ หลากหลายความรู้สึกของเจ้าของบ้าน
ที่มีต่อโฟร์พัฒนา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เรื่มต้นติต่อ จนกระทั้งส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นความประทับใจที่เราก็พึงพอใจเป็น
อย่างมาก คนต้องบอกเล่าให้ทราบต่อๆ กันไป เพื่อให้คุณได้มีความสุขกับเรา.....เพราะนี่ คือ ความภาคภูมิใจในการทำงานของเรา
คุณพจนา - คุณชนะ 
เครือคล้าย 

ทุกตารางนิ้วในบ้านหลังใหม่ คือ ความภูมิใจที่เราได้จากโฟร์พัฒนา 
นอกจากได้แบบบ้านสวยทันสมัย 
เหมาะกับการอยู่อาศัยจริงๆแล้ว 


" ยังได้คุณภาพในการปลูกสร้าง
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มสร้าง
จนส่งมอบบ้าน  "


​คุณระวิ เกษมศานติ์

ผมเคยประสบปัญหาเรื่องการใช้
ผู้รับเหมาตอนต่อเติมบ้านมาก่อน 
พอจะปลูกบ้านใหม่ ก็ตั้งใจ
ที่จะใช้บริการของบริษัทรับสร้างบ้าน 


" ที่เลือกโฟร์พัฒนา 
เพราะไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง "

ยิ่งไปเห็นฝีมือและได้พูดคุยกับเจ้าของบ้าน
ที่ไปดูบ้านตัวอย่าง เลยรู้
ถึงความรับผิดชอบ 
ตรงต่อเวลา 
พอบ้านหลังนี้สร้างเสร็จ 
ใครเห็นก็ชมกันทุกคน  


คุณสนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์

เมื่อถึงคราวที่มีบ้านของตัวเอง

ก็คิดว่าลงทุนครั้งเดียว 

ราคาจึงไม่ใช่ข้อสำคัญ

เพียงข้อเดียวในการตัดสินใจ 
ต้องประกอบด้วยรูปแบบบ้านถูกใจ
มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าการออกแบบ
และก่อสร้างมีหลักวิชาการ 

" ฝีมือดี และมีมาตรฐานการทำงาน 
แล้วผมก็ไม่ผิดหวังที่ไว้วางใจ
โฟร์พัฒนา "คุณสุธิดา พิจารย์กุล

ถ้าจะสร้างบ้านที่ฝันไว้สักหลัง 

ก็จะต้องฝากฝันไว้กับบริษัท

รับสร้างบ้านที่เรามั่นใจว่า

ฝันนั้นจะเป็นจริง สวยงาม 

ตลอดกาล.......

" เลือกโฟร์พัฒนาเพราะ

มั่นใจและไม่ผิดหวังค่ะ "คุณไพฑูรย์ ญาณสมบูรณ์

งานดีเรียบร้อยโครงสร้างแข็งแรง 
หน่วยงานสะอาด 
พนักงานสุภาพ
บริการเป็นกันเอง
ทุกคำถามมีคำตอบให้ 


คุณสมศักดิ์ เตมียสถิต

" โฟร์พัฒนา ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง "

คุณสุกิจ  คุณสุดสมหญิง 
อารีย์พิพัฒน์กุล

เพื่อนที่สร้างบ้านกับโฟร์พัฒนาบอกว่า..

ที่นี่ดูแลดี ไม่ทิ้งงาน ก็เลยตัดสินใจ
เลือกที่นี่ สร้างเสร็จถูกใจมาก 
ได้บ้านสวย ดูเด่นสะดุดตา 

" หากจะสร้างอีกหลัง 
ก็คงเลือกโฟร์พัฒนา "

คุณอัญชลี ภุมมา

 ชอบฝีมือก่อสร้างของโฟร์พัฒนา

 แบบบ้านปรับเปลี่ยนให้ตรงกับ

ที่เราต้องการได้  จึงมอบ

ความไว้วางใจให้ปลูกสร้าง 

"  สร้างเสร็จ  บ้านสวย

ได้ดังใจที่คิดไว้ค่ะ "1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน