วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ บุตร ธิดา ของพนักงานระดับปฎิบัติการในหน่วยงานก่อสร้าง (ช่างประจำหน่วยงาน)  โดยจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 19 ในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงิน 168,000 บาท โดยถือโอกาสนี้เป็นการเฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 38 ด้วยการมอบสิ่งดีๆ เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา เติบโตเป็นบุคคลคุณภาพที่ดีในสังคม
 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789