TH / EN
 

ตอบมาแบบนี้ ก็ต้องยิ้มกว้างๆหน่อย

ลูกค้าตอบแบบประเมินความพึงพอใจ หลังรับมอบบ้าน 
ดีต่อใจมาก เมื่อผลงานเป็นที่พึงพอใจ

 - มีความพึงพอใจมาก
 - เข้าใจในปัญหา กรณีที่เจ้าของบ้านจะปรับเปลี่ยนแก้ไขงาน
 - มีความรับผิดชอบงานดี ไม่ผิดหวัง 
 - งานไม่ผิดเวลา
ขอขอบคุณ คุณปฤสณี สุขะกูล 
เจ้าของบ้าน ที่มอบความไว้วางใจปลูกสร้างบ้านกับโฟร์พัฒนา

---------------------------------------------------------------------
36 ปี กับประสบการณ์รับสร้างบ้าน " โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง "
 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน