TH / EN
 

งานรั่วๆ ... ต้องปราบให้อยู่หมัด
เข้าหน้าฝนแล้ว ดาดฟ้าบ้าน อาคาร โรงรถ ที่ไม่ได้ทำกันซึมไว้หรือเคยทำกันซึมไว้นานแล้ว เกิดชำรุด เกิดการรั่วซึม 
สร้างความเสียหาย เจ้าของบ้านปวดหัว รำคาญใจ  ต้องรีบแก้ไขก่อนที่ฝนจะกระหน่ำมาอีก โฟร์พัฒนา...เราเป็น
ผู้ชำนาญการเฉพาะ ให้เราเข้าไปสำรวจ วิเคราะห์ กำหนดระบบของกันซึม และแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้บ้าน หรืออาคาร
ของคุณไม่รั่วซึมอีกต่อไป

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำนาญการจากบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ในการติดตั้ง
ระบบกันซึม SHELL FLINTKOTE แก้ปัญหาทุกส่วนอาคาร ดาดฟ้า หลังคาคอนกรีต ระเบียง ผนังภายนอก ฯ ให้คำ
ปรึกษารับประกันผลงาน บริการทั่วประเทศ

ติดต่อ ฝ่ายงานกันซึม สนามกีฬา สนามเทนนิส
Tel.02 940 3789
 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน