TH / EN
 

บริษัท โฟร์พัฒนา พรีเมี่ยม จำกัด 

ผู้ควบคุมงานงานก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา

-เพศชาย อายุไม่เกิน 25-35 ปี วุฒิปวส.-ปริญญาตรีวิศวกรโยธา, สถาปัตยกรรม

-มีประสบการณ์ในการควบคุมงานบ้านพักอาศัย 2 ปีขึ้น

-สามารถใช้ Computer ได้ดี

-พ้นภาระทางทหาร


-มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการสมัคร : ให้ท่านดาวน์โหลดใบสมัครงานและแบบฟอร์มข้อมูลเฉพาะด้าน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ, หลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน  ใบผ่านงาน (ถ้ามี)  สมัครได้ตามนี้ 

                              วิธีที่ 1. สมัครด้วยตนเอง ที่แผนกบุคคล เวลา 09.30  – 11.30 น.

                                                (วิธีที่ 1 นี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )

                              วิธีที่ 2. ส่งทางอีเมล มาที่  e-mail : person@fourpattana.com  

 ติดต่อแผนกบุคคล: คุณศศิธร  หน่อพยัคฆ์  โทร.02-940-3789 ต่อ 150

 ดาวโหลดใบสมัคร  http://www.fourpattana.com/classified.php
 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน