TH / EN
 
โฟร์พัฒนากรุ๊ป ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำการสร้างบ้านของโฟร์พัฒนากรุ๊ป 
คณะบริหารของโฟร์พัฒนา และบริษัทในเครือ ได้ชี้แจงนโยบายการทำงานปี 2560 ให้พนักงานรับทราบ

เพื่อร่วมมือร่วมใจปฎิบัติไปให้บรรลุเป้าหมาย นำโดย คุณปราโมทย์ ธีรกุล ประธานบริหาร 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ มอบรางวัลทองคำ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้พนักงานที่มีอายุงาน 

ครบ 20 ปี 10 ปี และ 5 ปี บรรยากาศการประชุมอบอุ่นและเป็นกันเอง

 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน