TH / EN
 
คุณปราโมทย์  ธีรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา MBA students of Marketing Management course of The Bangkok University  หัวข้อเรื่อง การทำการตลาดของธุรกิจรับสร้างบ้านของบริษัทโฟร์พัฒนา โดยการบรรยายเชิงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ คิดนอกรอบ คิดนอกกรอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง ในการเรียนการสอน ของอาจารย์ ดร.วรวีร์ ภัทรวงศ์วิสูตร อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา ที่เห็นว่า บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด เป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ เป็นบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับมานาน 35ปี  ณ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท  เมื่อวันพุธที่ 29 มิ.ย.59 ที่ผ่านมา

 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน