TH / EN
 

นอกจากเป็นประธานบริหารโฟร์พัฒนากรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการบริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด แล้ว คุณปราโมทย์ ธีรกุล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำการตลาดของบริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด มอบความรู้ให้กับกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วรวีร์ ภัทรวงศ์วิสูตร อาจารย์ประจำวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและวิชาการบริหารการตลาด โดยบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม และพาชมงานรับสร้างบ้าน FOCUS 2016 ที่ศูนย์ฯสิริกิติ์ สัปดาห์ที่ผ่านมา
-----------------------------------------------------------------------------------
35
ปี โฟร์พัฒนา รับสร้างบ้าน " โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง "
คุณภาพระดับมาตรฐาน เหนือมาตรฐาน
60%
ของลูกค้าปัจจุบัน มาจากการบอกต่อ
-----------------------------------------------------------------------------------
โฟร์พัฒนากรุ๊ป กลุ่มบริษัทรับสร้างคุณภาพ
Tel.02 940 3789 www.fourpattana.com

 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน