TH / EN
 
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าชมการก่อสร้างบ้านของ บริษัท โฟร์พัฒนา พรีเมี่ยม จำกัด ซึ่งมีความเด่นทางด้านการออกแบบ และมีมาตรฐานในการก่อสร้าง โดยคุณโอภาส ปัทธวัน กรรมการผู้จัดการ นำชมพร้อมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับวัสดุ เทคนิคการก่อสร้าง การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานขณะก่อสร้าง

บริษัท โฟร์พัฒนา พรีเมี่ยม จำกัด เป็นบริษัทรับสร้างบ้านในเครือโฟร์พัฒนากรุ๊ป ให้บริการสร้างบ้านตามแบบของลูกค้า และให้บริออกแบบให้ใหม่ตามความต้องการ บริหารงานโดย คุณโอภาส ปัทธวัน 
-----------------------------------------------------------------------------------
โฟร์พัฒนากรุ๊ป กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ
บริการ ONE STOP SERVICE
โทร.02 940 3789 www.fourpattana.com

 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน