TH / EN
 

โฟร์พัฒนากรุ๊ป ประชุมใหญ่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

โดยคุณปราโมทย์ ธีรกุล ประธานบริหาร แถลงผลประกอบการของปีที่ผ่านมาและวางเป้าหมาย กำหนดนโยบายการทำงานของปี 2559 ให้การทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพี่อจะได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลังจากจบการประชุม ได้มีการมอบทอง ให้กับพนักงานที่มีอายุงานครบ 30ปี, 20 ปี, 10ปี และ 5ปี ทั้งหมด 18 ท่าน รวมมูลค่าทองทั้งหมด 47 บาท เป็นการขอบคุณที่มีความตั้งใจทำงานเป็นอย่างดี พร้อมงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในเป็นการปิดท้าย
 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน