TH / EN
 
คุณปราโมทย์ ธีรกุล กรรมการผู้จัดการ บ.โฟร์พัฒนา จก. ได้รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะที่เป็นคณะรับรองในการจัดทำ " โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง " จากสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวะศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคดุสิต สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) .....เมื่อวันพุธที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา
 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน