จะจัดสวนให้ห้องน้ำ ต้องคำนึงถึงอะไรไม่ว่าจะเลือกจัดสวนแบบใดในห้องน้ำควรคำนึงถึงเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้
 • แสง
 • ทางระบายน้ำ
 • อากาศ
 • พันธุ์ไม้
 • การดูแล

  หากเราได้ออกแบบหรือจัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมไว้ก่อนก็จะได้สวนในห้องน้ำที่สวยงาม ดูแลง่าย และปลอดภัย

  แสง

  ต้นไม้ต้องการแสง เพราะฉะนั้นห้องน้ำควรมีช่องแสงบ้าง อย่างน้อย ๆ ให้แสงส่องลงมาได้ราว 50 เปอร์เซ็นต์ อาจทำเป็นหลังคากระเบื้องใสบางส่วน หรือถ้าเปิดหลังคาโล่งได้บ้างก็ยิ่งดี รวมทั้งผนังบางส่วนเป็นกระจกใสที่แสงส่องผ่านเข้ามาได้

  ทางระบายน้ำ

  หากเตรียมการไว้แต่แรกควรแยกส่วนของท่อระบายน้ำไม่ให้ปะปนกัน เช่น เป็นท่อระบายน้ำจากการใช้ห้องน้ำทั่ว ๆ ไปหนึ่งท่อ กับท่อระบายน้ำจากส่วนสวนอีกหนึ่งท่อ ดังนั้น นำที่เกิดจากการรดต้นไม้ซึ่งอาจมีดินทรายปะปนบ้างจะไม่ไหลเข้ามาในส่วนใช้งานปกติ ควรใส่ใยกรองที่ปากท่อด้วยเพื่อให้น้ำที่ไหลระบายออกมานี้ใส ไม่มีสิ่งสกปรกและตะกอนเจือปน ซึ่งจะทำให้ท่อระบายตันง่าย

  ควรแบ่งแยกส่วนสวนกับพื้นห้องน้ำให้ต่างระดับกันเพื่อให้มีการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่า น้ำจไหลระบายได้ดีและเร็วขึ้น อาจก่อขอบทำกระบะให้สวนสูงกว่าพื้นห้องน้ำ หรือลดระดับสวนให้ต่ำกว่าก็ได้ และอาจผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันก็ได้ ทำให้เพิ่มเนื้อที่ของสวนมากขึ้นโดยการเล่นระดับ เหมาะกับพื้นที่แคบ ๆ

  อากาศ

  ถ้ามีพื้นที่กว่างขวางพอจะจัดสวนในห้องน้ำที่เปิดโล่งบางส่วนได้จะดีมาก เพราะต้นไม้ได้รับทั้งแสงและอากาศหมุนเวียนถ่ายเทจึงจะงอกงามดี เนื่องจากต้นไม้ทุกชนิดต้องการทั้งแสง อาหาร อากาศ และน้ำเหมือน ๆ กับสิ่งมีชีวิตทั่ว ๆ ไป พูดง่าย ๆ ก็คือ เรื่องของดิน น้ำ ลม ไฟ นั่นเอง ต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณอับลมมักไม่เจริญเติบโตสดชื่นนัก แม้จะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เหลือครบถ้วนก็ตาม

  ดังนั้น ถ้าเราทำห้องน้ำแบบเปิดโล่งบางส่วนไม้ได้ ก็ควรเปิดช่องให้อากาศเข้าได้โดยการเปิดช่องฝ้าเพดานระดับผนัง เจาหน้าต่าง ซึ่งอาจเป็นแบบบานเกล็ดติดตาย บานกระทุ้ง หรือเจาะผนังพัดลมดูดอากาศก็ได้

  พันธุ์ไม้

  พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสวนในห้องน้ำควร ดูแลง่าย เจริญเติบโตช้า หรือเปลี่ยนรูปทรงช้า เป็นพวกไม้กระถางต่าง ๆ ซึ่งสับเปลี่ยนได้ง่าย ไม่น่าเบื่อ โดยมากพันธุ์ไม้ที่นำมาใช้ในสวนประเภทนี้มักเป็นไม้ในร่มซึ่งชอบแสงรำไร แต่ถ้าห้องน้ำของเรามีแสงพอเพียง เพราะเปิดหลังคาโล่งบางส่วน ก็ย่อมเลือกใช้ไม้ดอก ไม้น้ำ ซึ่งชอบแสงจัด ๆ ได้ แต่ก็บังต้องเป็นต้นไม้ที่มีขนาดกะทัดรัด โตช้า ให้เหมาะสมกับเนื้อที่ ซึ่งมักจะมีไม่มาก

 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789