โฟร์พัฒนากรุ๊ป>ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน ต.คลองโคน
อีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วันที่ 16 มีนาคม 2556 โฟร์พัฒนากรุ๊ปได้ล่องเรือชมป่าชายเลน ต.คลองโคน จ.สมุทรปราการ
ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ อันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพฯ ที่ได้เสด็จมาทรงปลูกป่าชายเลนไว้ตั้งแต่ ปี 2540 
เรื่อยมาจนปัจจุบันเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความเขียวขจี เต็มไปด้วย กุ้ง หอย ปู ปลา พร้อมชมวิถีชีวิตการประมงชาวบ้านกับการ
เลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ ถีบกระดานเลน ล้อมกล่ำปลาดุก ให้อาหารลิงแสม ฯ และร่วมปลูกต้นกล้าใหม่ทดแทนต้นที่ล้มตาย 
เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติของผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789