โฟร์พัฒนากรุ๊ป>สุขใจด้วยการแบ่งปัน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สมุทรสงคราม
โฟร์พัฒนากรุ๊ป ได้เดินทางไปเยี่ยมน้องๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงครามที่ตั้งอยู่ภายในวัดบางกะพร้อม ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ฟื้นฟู ดูแล ฝึกพัฒนาการเด็กๆ ที่มีความพิการทางด้านต่างๆ ให้มีพัฒนาการเติบโตที่ดี เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในภาวะปกติ นำโดย
คุณโอภาส ปัทธวัน, คุณวาที ดาราเรือง, คุณวิชัย คงศรีอ่อง, คุณพิมพ์พิกา ประคัลภวงส์ , คุณพิเชษฐ์ เกื้อกูลศาสนกิจ, คุณวีระ ชินเวโรจน์ 
เป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสด รวมเป็นจำนวน 50,000 บาท ให้กับทางศูนย์ฯ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789