โฟร์พัฒนากรุ๊ป>เสริมทักษะสัมพันธ์องค์กร กับ อ.วิรัช สื่อสุวรรณ
​เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 โฟร์พัฒนากรุ๊ป จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม ยกทีมพนักงานร่วม 100 คน ไปสัมมนา 
ณ บ้านปลาทับทิมรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม โดยมีอาจารย์วิรัช สื่อสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยากร 
บรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อเสริมสร้างทักษะสัมพันธ์องค์กร มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี และคุณธรรมในการทำงาน 
เพื่อนำพาไปสู่เป้าหมายความสำเร็จเดียวกัน พร้อมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ walk rally ฝึกทักษะในการวางแผนงาน 
การทำงานร่วมกัน ภาวการณ์เป็นผู้นำ ผู้ตามซึ่งการพร้อมใจด้วยความสามัคคี จะทำให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ นำมาซึ่งความ
สำเร็จของทุกคนและองค์กร จบหลักสูตรการฝึกอบรม คุณปราโมทย์ ธีรกุล ประธานบริหารโฟร์พัฒนากรุ๊ป ได้มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ
ให้กับพนักงาน และร่วมงานเลี้ยง Mini party ริมแม่น้ำแม่กลอง เพลิดเพลินกับบรรยากาศ และความสนุกสนานอย่างชื่นมื่น
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789