32 ปี โฟร์พัฒนา มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556
​32 ปี โฟร์พัฒนา มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด รับสร้างบ้าน “ โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง ”
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 ให้แก่บุตร-ธิดา ของช่างประจำหน่วยงานก่อสร้าง ระดับประถม–อุดมศึกษา 
ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษามีความสำคัญในการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ 
ปีนี้ถือโอกาสพิเศษฉลองเดือนเกิดครบรอบ 32 ปี ในเดือนตุลาคม และก้าวเข้าสู่ปีที่ 33 มอบทุนการศึกษา จำนวน 37 ทุน  
พร้อมอุปกรณ์การเรียน โดยนายปราโมทย์ ธีรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นประธาน นายวีระ ชินเวโรจน์, นายพิเชษฐ์ เกื้อกูลศาสนกิจ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง, 
นายภคิน ขันธรักษ์ ผูจั้ดการฝ่ายจัดซื้อและประมาณราคา, นายวาที ดาราเรืองผู้จัดการฝ่ายวัสดุกันซึม 
ร่วมมอบทุนในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารโฟร์พัฒนา ซอยลาดปลาเค้า 10 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789