TH / EN
ก้าวสู่ปีที่ 37 ของการรับสร้างบ้าน  “ โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง ”  โฟร์พัฒนา มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร เพื่อมอบการบริการแบบครบวงจรที่เป็นเลิศ ทั้งฝีมือและคุณภาพ ในระดับมาตรฐานเหนือมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงาน ในระดับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง แบ่งปันให้พนักงานและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายความสำเร็จของโฟร์พัฒนา